www.magnika.net


 
PortalPortal  HomeHome  RegisterRegister  Log inLog in  

 1. 1

  www.magnika.net - ქართული მაგიური ფორუმი

  1) საიტერესო თემები, რჩევები, უფასო ბიბლიოთეკა და უამრავი მასალა მაგიის ეზოთერიკის და ოკულტიზმის შესახებ.

  2) ფორუმის განყოფილებები, სადაც არის შესაძლებელი დატოვოთ თქვენი კომენტარები, კითხვები და მიიღოთ საჭირო პასუხები.

  3) შემოგვიერთდით, დარეგისტრირდით, გახდით ფორუმის აქტიური მომხმარებელი და მიიღეთ მონაწილეობა დისკუსიებში, სადაც განვიხილავთ საინტერესო თემებს მაგიის და ეზოთერიკის შესახებ.

  ფორუმზე გადასვლა
 2. 2

  მანტიკა

  1) მანტიკა (ძვ.ბერძნული - μαντική) სიტყვაა, რაც მარჩიელობას, მკითხაობას ნიშნავს, ძველად საბერძნეთსა და რომში მანტიკას იყენებდნენ ღმერთების ნების გამოსავლენად, ამისათვის მარჩიელობის სხვადასხვაგვარ მეთოდს იყენებდნენ.

  2) ჩვენი ფორუმის მეშვეობით, ჩვენც შევეცადეთ თქვენთვის შემოგვეთავაზებინა მარჩიელობების უამრავი მეთოდი, უძველესი და თანამედროვე მარჩიელების მიერ შემუშავებული და დღემდე მოღწეული.

  3) მანტიკის მოყვარულთათვის გაიხსნა გვერდი სადაც შეგეძლებათ იმარჩიელოთ და გაიგოთ თქვენი წარსული, აწმყო და მომავალი.

  მანტიკის გვერდი
 3. 3

  CURRENT MOON
 4. 4

 5. 5

 6. 6

 7. 7

ქართული მაგიური ფორუმი www.magnika.net
www.magnika.net
www.magnika.net - Registration Agreement Terms

Forum Terms of service

Using the forum. By registering on this forum, you agree to use it properly, and to refrain from posting any content that is aggressive, offensive, defamatory, hateful, or in violation of applicable laws and regulations. You agree not to post messages inciting or evoking illegal practices, or violating the terms of use of the service.

The moderators and administrators of this forum will do their best to delete or edit any reprehensible messages that may be posted on the forum. You acknowledge that all messages posted on this forum express the opinion of their respective authors, and do not necessarily reflect the position of the moderators and administrators.

In order to ensure the moderation of this forum, any message violating the preceding provisions may be edited or deleted without notice by the moderators and administrators of the forum. Any abuse may also be sanctioned by banning or deleting the user account. We reserve the right to inform your access provider and/or the judicial authorities of any malicious behaviour.

Your personal data. By registering on this forum, you agree that it may collect some of your personal data. This data collection is done either through the information you provide us, or through the use of the services itself, for technical data used for the forum proper functioning. You can access, modify or delete your data at any time. Users under 16 years old certify that they have obtained the consent of their legal guardian in order to proceed with this registration. For more information, please read our privacy policy.

This forum uses cookies to store information on your computer. These cookies only serve to improve the user experience. You can read the purpose of cookies on our forum help center. You can choose in your browser settings not to enable cookies, as this may disrupt the forum proper functioning.

This forum may send you electronic messages (e-mail), such as activity notifications, or newsletters, sent by Forumotion or by an administrator of this forum. You can choose in your profile preferences to receive or not each of these messages.


Click on the button 'I Agree to these terms' below :
- You acknowledge that you have read these rules in their entirety ;
- You agree to comply fully with this rules ;
- You grant moderators of this forum the right to delete, move or edit any topic at any time.

1ზოგადი პრინციპები 1.1. magnika.org არის თავისუფალი ფორუმი, რომელიც განკუთვნილია სხვადასხვა ტიპის მაგიური, ოკულტური და ეზოთერული ონლაინ დისკუსიებისათვის და აგრეთვე ატარებს ინფორმაციულ შემეცნებით ხასიათს. საიტზე ფუნქციონირებს რამდენიმე კატეგორია და განყოფილება, რათა დააკმაყოფილოს ყველა რელიგიური, თუ არარელიგიური შეხედულებების მქონე ან და ურთიერთგანსხვავებული გემოვნების მომხმარებელი. ფორუმზე რეგისტრაცია თავისუფალია. 1.2. საიტზე არაა რაიმე სახის უკანონო შეზღუდვა, .არსებობს მხოლოდ საქართველოს კანონმდებლობისა და აქ არსებული წესების დაცვის ვალდებულება. 1.3. საიტი არის კერძო მფლობელობაში და მის სტრატეგიასა და ტაქტიკას განსაზღვრავს ადმინისტრაცია, რომლისთვისაც მნიშვნელოვანია თითოეული მომხმარებლის აზრი, თუმცა იტოვებს უფლებას საბოლოო გადაწყვეტილება ყოველთვის თავად მიიღოს. ფორუმზე დატოვებული ნებისმიერი პოსტი წარმოადგენს ფორუმის ინტელექტუალურ საკუთრებას, რომლის წაშლის ან სხვაგვარად გაუქმების უფლება აქვთ მხოლოდ მოდერატორთა ჯგუფის წევრებს, ინკვიზიტორსა და იმპერატორს. (მთავარ ადმინისტრატორს) 1.4. თითოეულ კატეგორიას (განყოფილებას) შეიძლება ჰქონდეს თავისი დამატებითი წესები, რომელიც არის აპინული . 1.5. შესაძლებელია ცალკეულ თემას ქონდეს თავისი განაწესი. ამის შესახებ გადაწყვეტილებას იღებს ადმინისტრაცია და მისი ნდობით აღჭურვილი პირები. 2. შეზღუდვები აკრძალულია: 2.1 ეროვნული, რელიგიური რასობრივი ან სხვა სახის შეურაცხყოფა, ქსენოფობია. 2.2 ნარკოტიკული ან ფსიქოტროპული ნივთიერებების პროპაგანდა. 2.3 ძალადობის პროპაგანდა. 2.4 მიზანმიმართული დეზინფორმაციის გავრცელება. 2.5 პორნოგრაფიული მასალის გავრცელება. 2.6 აკრძალულია სპამი და უკლებლივ ყველანაირი სახის რეკლამა! ადმინისტრაციასთან შეთანხმების გარეშე. 2.7 იკრძალება ნიკნეიმის გადაცემა სხვა პირისთვის, ან ერთი ნიკნეიმის კოლექტიური გამოყენება რამდენიმე პირის მიერ. 2.8 ნიკნეიმის ან მომხმარებლის სახელის მიზანმიმართული დამახინჯება. (მიმართვისას) 2.9 იკრძალება მონაწილის ნიკნეიმში უცენზურო ან შეურაცხმყოფელი სიტყვების გამოყენება. 2.10 იკრძალება ისეთი ნიკნეიმების რეგისტრაცია, რომლებიც ფალსიფიცირების მიზნით იქმნება და ვიზუალურად ძალიან ჰგავს ფორუმის სხვა მონაწილეების ნიკნეიმებს. 2.11 თანაფორუმელის პირადული საკითხების ფორუმზე გარჩევა მისი პირადი ნებართვის გარეშე. 2.12 კონფლიქტი თანაფორუმელთან; 2.13 უტაქტო ან შეურაცხმყოფელი გამონათქვამები , პოსტები (უტაქტო სურათი და ა.შ) 2.14 ტროლინგი. 2.15 ფლუდი. 2.16 ოვერქვოთინგი. ( რამოდენიმესიტყვიანი ციტირების სიჭარბე) 2.17 მრავალნიკიანობა. (გამოვლენის შემთხვევაში უქმდება ყველა ნიკი, გარდა ორიგინალისა და იუზერს IP მისამართზე ედება ბანი ვადით 30 დღე) 2.18 მართლწერის შეცდომებისა და ჟარგონული სიტყვების დიდი რაოდენობა, უაზრო სიმბოლოების გამოყენება. 2.19 ადმინისტრაციის გადაწყვეტილებების საჯაროდ განხილვა. ( გამოიყენეთ შესაბამისი თემა "პრეტენზიების ოთახი ან PM) 2.20 იკრძალება მონაწილის პროფესიული საქმიანობის განხილვა, თუ ის აღნიშნულის წინააღმდეგია. 2.21 მონაწილის კონფიდენციალურობის დარღვევა, თუ ის ამის წინააღმდეგია. 2.22 სხვა ფორუმების შეგნებული ანტიპიარი. 2.23 იკრძალება თანაფორუმელის რეიტინგის მიზანმიმართული დაგდება ან აწევა. ფასდება მისი პოსტი და არა პირადი რეპუტაცია .მოდერაცია ვალდებულია მისცეს სიტყვიერი გაფრთხილება ფორუმელს, ხოლო შემდეგ გამოიყენოს სანქციები. 3. სტატუსები 3.1.მოქმედებს შემდეგი სტატუსები: ა) მემბერი (იუზერი) ბ) მოდერატორი გ) ინკვიზიტორი (მოდერომბუდსმენი) დ) იმპერატორი (მთავარი ადმინისტრატორი) 3.2 ფუნქციათა განსაზღვრა: “მემბერ “, იუზერი ხდება რეგისტრაციისთანავე. სარგებლობს მომხმარებლის ყველა უფლებით და ასრულებს ვალდებულებებს. მოდერატორი ინიშნება ან ირჩევა ადმინისტრაციის გადაწყვეტილებით, კურირებს კონკრეტულ სფეროს . არის ადმინისტრაციის წევრი, სათათბირო ხმის უფლებით და აქვს მოდერირების უფლება თავის სამუშაო არეალის შესაბამისად. ინკვიზიტორი ინიშნება ადმინისტრატორთა გადაწყვეტილებით . არის „პრეტენზიების ოთახის“ მსაჯული, ინკვიზიტორი არის ადმინისტრაციის წევრი. კოორდინირებას უწევს ფორუმის საქმიანობას, მოდერატორთა, თუ სხვა სტატუსიანთა მოქმედებებს , განყოფილებათა მუშაობას, სარგებლობს მოდერაციით ყველა განყოფილებაში, ასევე განყოფლების სპეციფიკის გათვალისწინებით.არის მოდერთა გუნდის ხელმძღვანელი. ადმინისტრაციის არყოფნის შემთხვევაში მათი დავლებით შეიძლება იყოს ფორუმის მთავარი აღამსრულებელი პირი. იმპერატორი (მთავარი ადმინისტრატორი) არის ფორუმის მფლობელი, ან განმკარგულებელი , ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი და მას ეკუთვნის ყველა საკითხში გადამწყვეტი ხმა. 4 მოდერირება 4.1 მოდერატორის ფუნქციაა კონკრეტული განყოფილების მართვა, მისი მოწყობა, თემების და სიტუაციის კონტროლი, იუზერთა სასჯელის განსაზღვრა ბანის დადება. 4.2 მოდერატორი უნდა ხელმძღვანელობდეს ფორუმის საერთო წესებით. 4.3 მოდერატორი სხვა განყოფილებაში სარგებლობს რიგითი იუზერის უფლებებით. მას არ აქვს უფლება საჯაროდ განიხილოს თავისი კოლეგის გადაწყვეტილება და თუ ადგილობრივმა მოდერატორმა გადააჭარბა უფლებამოსილებას სარგებლობს წესებით გათვალისწინებული ნორმებით. 4.4 ამავდროულად ადგილობრივ მოდერს არ აქვს უფლება დაამციროს კოლეგა, თუ ის არღვევს წესს, ეს უნდა გასაჩივრდეს ინკვიზიტორთან ან ადმინისტრატორთან. 4.5 მოდერატორი ღებულობს მონაწილეობას ფორუმის ზოგადი სტრატეგიის განსაზღვრაში. მართალია საბოლოო გადაწყვეტილებას იღებს ადმინისტრაცია, მაგრამ მათი მოსაზრებები მაქსიმალურად უნდა იქნეს გათვალისწინებული. მოდერატორს აქვს უფლება ადმინისტრაციაში განიხილოს სხვა კოლეგის შეცდომები,ზოგადად პრობლემები და ა.შ ადმინისტრაცის განყოფილებაში უტაქტობასთან დაკავშირებით მუშაობს სპეცწესები (დაქვეითება ,მოხსნა) განისაზღვრება ცალკე დებულებით 4.6 კატეგორიულად იკრძალება მოდერატორის მხრიდან უცენზურო ლექსიკა, იუზერის პირდაპირი თუ ირიბი შეურაცხყოფა. განსაკუთრებული შეზღუდვებია დაწესებული იმპერატორის , ინკვიზიტორის, მოდერატორის, სტატუსის მქონე იუზერების უდიერად მოხსენიებისთვის. ფორუმის შესახებ კამათი მხოლოდ "პრეტენზიების ოთახში" ან ადმინისტრაციის საბჭოში. მოდერატორი ვალდებულია: წესების შესაბამისად დაასაბუთოს განმარტების სახით თავისი გადაწყვეტილებანი (თემის დაკეტვა, გადატანა გაუქმება და ა.შ) პირველივე მოთხოვნისთანავე ან სასურველია ოპერატიულად ,თემაშივე. 4.7 მოდერის მოქმედების გასაჩივრების გზებია-ა) პრეტენზიების ოთახი, ბ) ადმინისტრაციის საბჭო. ა)პრეტენზიების ოთახში განიხილება იუზერთა უფლებების დარღვევა და მასთან დაკავშირებული პრობლემატიკა. ბ) ადმინისტრაციის საბჭოში მოდერის ზოგადი მოქმედებები და ნაკლოვანებები; 4.8 ინკვიზიტორი უფლებამოსილია: ა) გააუქმოს ან დაადოს ბანი იუზერს ნებისმიერ განყოფილებაში, თუ მოდერატორი არ იმყოფება ადგილზე ან ვერ შეამჩნია დარღვევა. ბ)რეკომენდაცია გაუწიოს მოდერობის კანდიდატებს დაქვეითებაზე ან წახალისებაზე; 4.9 განიხილავს იუზერთა უფლებების დარღვევის ფაქტებს. მისი გადაწყვეტილება საბოლოოა და გასაჩივრებას არ ექვემდებარება. 4.10 წესების დარღვევის შემთხვევაში ინკვიზიტორი და იმპერატორი უფლებამოსილნი არიან გაანთავისუფლონ მოდერატორი . 4.11 ბანის გაუქმება შეუძლია მარტო ინკვიზიტორსა და იმპერატორს (წესების შესაბამისად) 4.12 მოდერატორს აქვს უფლება გასცეს მხოლოდ ბანი, მისი გაუქმების საკითხს ვერ წყვეტს თავად. 5 წესების შეცვლა 5.1 ადმინისტრაცია იტოვებს უფლებას ცვლილებები შეიტანოს წესებში, რაზეც წინასწარ წარადგენს ცვლილებათა პროექტს და შემდგომში იუზერთა მოსაზრებების გათვალისწინებით ამტკიცებს. 6 "პრიმა წესი" 6.1 აკრძალულია განყოფილება ბიბლიოთეკაში რაიმე სახის კომენტარის დატოვება, როდესაც მიმდინარეობს წიგნზე მუშაობა და მისი თარგმნა, კონკრეტული წიგნის, გრიმუარის საბოლოვო გამოქვეყნების შემდეგ თემა დაიხურება და მომხმარებელს შეეძლება მხოლოდ და მხოლოდ ინფორმაციის მიღების მიზნით ან ახალი წიგნის დასადებად ესტუმროს ამ განყოფილებას. (დისკუსიის გასამართად ფორუმზე მოქმედებს თავისუფალი თემა სადაც შეგიძლიათ დააფიქსიროთ საკუთარი აზრები გრიმუარებთან და მაგიურ წიგნებთან დაკავშირებით) "ფორუმზე მოქმედი სასჯელები" ფორუმზე იუზერთა მხრიდან ფორუმის წესების დარღვევის აღსაკვეთად და პრევენციული ღონისძიებების გასატარებლად მოქმედებს შემდეგი სასჯელები: ა) სიტყვიერი გაფრთხილება ბ) კარმული ცოდვა (ვორნი) გ) ბანი 1 დღე დ) ბანი 3 დან 30 დღემდე ე) უვადო ბანი. ვ) ფორუმიდან იუზერის გაძევება. კარმული ვარსკვლავების სრულიად გამუქებისას მონაწილე ავტომატურად იღებს ბანს ვადით 1 დღე. მოდერატორს უფლება აქვს ბანი დაადოს იუზერს იმ შემთხვევაშიც თუ მისი კარმული ველი სუფთაა, თუ მიიჩნევს, რომ დარღვევის ხასიათი შეესაბამება ფორუმული სასჯელის სიმძიმის დონეს და ადექვატურია მისი.


ზევით

ქვემოთ